Nowe funkcje w programie Egzaminator2012

Ucząc się naszym doświadczeniem oraz w oparciu o Państwa sugestie (czyli naszych użytkowników), dokonaliśmy szeregu modyfikacji. Mówimy tu zarówno o wewnętrznych mechanizmach oprogramowania (niewidocznych dla użytkownika) jak również i tych, które już na pierwszy rzut oka dają się zauważyć. Nie sposób wymienić tu oczywiście wszystkie wprowadzone przez nas zmiany, stąd też skupimy się wyłącznie na tych, które naszym zdaniem w sposób szczególny godne są uwagi.

 

Ułatwione raportowanie błędów

Wbudowany mechanizm ułatwiający raportowanie błędów, jest naszym zdaniem funkcją najbardziej przełomową biorąc pod uwagę funkcjonalność - i różnicę w funkcjonalności programu Egzaminator2012 i jego poprzednika. Dajemy Państwu narzędzie dzięki któremu, w każdej chwili podczas korzystania z programu, mogą Państwo skontaktować się z nami - przekazując cenne uwagi. Jaka jest rola tego narzędzia? To proste. Załóżmy że podczas wykonywania normalnych czynności w programie, przykładowo korzystania z funkcji "nauki", natrafili Państwo na pytanie wzbudzające wątpliwości - tutaj znajduje zastosowanie narzędzie raportujące. Klikają Państwo na przycisk "Zgłaszanie błędu" - wyświetla się nowe okno. W polu tekstowym wpisują Państwo treść zgłoszenia - np. informację że pytanie zawiera błąd merytoryczny ponieważ ... etc. Po wybraniu opcji "Wyślij zgłoszenie" - Państwa informacja jest natychmiast przekazywana do naszego systemu informatycznego, nasz zespół niemal od razu jest powiadamiany o wystąpieniu zdarzenia.

Takie rozwiązanie jest udogodnieniem nie tylko dla nas (znacznie skraca i upraszcza proces weryfikacji błędów), ale przede wszystkim dla Państwa - czyli naszych użytkowników. We wcześniejszej wersji programu, aby zgłosić ewentualne niezgodności w pytaniach, czy zaproponować jakiekolwiek sugestie - użytkownik zmuszony był do korzystania z klientów poczty e-mail (było to uciążliwe a proces raportowania trwał długo) lub wymagał wypełniania formularzy na stronie internetowej. Mamy nadzieję ze nowo wprowadzone rozwiązanie, znacznie uprości i ułatwi Państwu kontakt z nami.

 

Nowy interfejs użytkownika

Całkowicie przebudowaliśmy główne okno programu oraz okna testu i trybu nauki - tchnęliśmy odrobinę "życia" w interfejs użytkownika. Ale nowy krój, szata graficzna i animowane efekty to nie jest najważniejsza zmiana. Najbardziej istotna zmiana (wizualna) to rozbudowa okna testu i nauki - teraz wybierając odpowiedzi do zaznaczenia, są one dużo bardziej eksponowane niż poprzednio - także cofając się do pytań z początku testu, bardzo łatwo odnajdziemy się w już zaznaczonych odpowiedziach itd. Postaraliśmy się również aby treść pytania oraz możliwości odpowiedzi były bardziej czytelne. Tak jak poprzednio wspomnieliśmy, każde z okien programu wyposażone zostało w przycisk dający natychmiastowy dostęp do narzędzi raportujących błędy.

Oczywiście tak jak i w poprzedniej wersji programu, użytkownik ma dostęp do najważniejszych informacji podczas rozwiązywania testu. Takie informacje jak numer aktualnie wyświetlonego pytania, poglądowa informacja dotycząca wszystkich udzielonych odpowiedzi czy czas jaki pozostał do zakończenia testu - są cały czas wyświetlane na ekranie.

 

InfoBox - czyli "migawki" okna głównego programu

Dzięki nowej funkcji jaką jest InfoBox, docierają do Państwa informacje jakie chcemy przekazać przy każdej aktualizacji bazy pytań. Rozwiązanie to daje nam możliwość przekazywania cennych informacji niezależnie od tego czy zaglądają Państwo na naszą stronę internetową, czy śledzą Państwo niusy i ważne aktualności "branżowe".

Przy każdej aktualizacji bazy pytań, pobierane są również aktualne wpisy InfoBox - po uruchomieniu programu, w oknie głównym programu wyświetlają się wszystkie te informacje które uznaliśmy że powinny do Państwa trafić - np. są to informacje o publikacji terminarza zaplanowanych egzaminów Państwowych, notatki dotyczące ważnych zmian w przepisach, wyjaśnienia wprowadzonych zmian w programie itp.

 

Zmiana założeń programu

To dość obszerne zagadnienie jeśli chodzi o wprowadzone zmiany. Najbardziej istotnymi modyfikacjami są oczywiście: korekta czasu trwania testu (aktualnie test trwa 30 minut - ma to na celu urealnić tryb testu z prawdziwym egzaminem) oraz rozbudowanie trybu testowego do 20 pytań egzaminacyjnych - to było również motywowane chęcią przybliżenia użytkowników do realnej formy egzaminu Państwowego. Do zmian które mniej związane są z samym funkcjonowaniem programu możemy zaliczyć całkowitą restrukturyzację formy licencjonowania oraz rezygnację z dystrybucji oprogramowania w formach innych niż Online (oprogramowanie pobierane z internetu - za darmo). Na koniec warto również wspomnieć o nowej technologii aktualizowania bazy pytań - od tej pory rozgraniczamy bardzo szczegółowo aktualizacje wykonywane przez użytkowników wersji DEMO i użytkowników zarejestrowanych i licencjonowanych do Pełnej wersji programu.

 

Mamy nadzieję ze opisane wyżej usprawnienia, modyfikacje i zmiany, trafią w Państwa gusta. Mimo dołożenia wszelkich starań, nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich funkcji i możliwości Egzaminatora2012. Jesteśmy również otwarci na nowe spojrzenie, nowe pomysły i trafne uwagi. Jeśli chcą Państwo pomóc w rozwoju naszego oprogramowania, prosimy o kontakt. Żadnej wiadomości nie zostawiamy bez odpowiedzi.

Zespół projektowy,

Egzaminator-Testy.pl

© 2oo9-2o12. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prezentowane oprogramowanie chronione jest prawe autorskim oraz innymi postanowieniami prawnymi.
www.Egzaminator-Testy.pl