Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

II. Warunki zakupu.

III. Termin realizacji zamówienia.

IV. Zwroty i reklamacje.

V. Ochrona danych osobowych.

VI. Postanowienia umowy licencyjnej.

VII. Pomoc techniczna.

 

WSTĘP

Słowem wstępu chcielibyśmy wspomnieć że niniejszy regulamin ma za zadanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość obsługi. Dokładamy wszelkich starań by oferowana przez nas jakość była na najwyższym poziomie. Zadaniem regulaminu jest jasne określenie roli klienta i obsługi.

 

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy serwis internetowy oraz działający w jego obrębie sklep internetowy, należą do firmy HILS, z siedzibą w Rzepinie. Korzystanie z serwisu oraz sklepu internetowego są jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz wszystkich postanowień w nim określonych. Użytkownikowi (klientowi) nie przysługuje prawo do roszczeń tytułem zagadnień których stan został z góry określony niniejszym regulaminem. Jednocześnie klient będący użytkownikiem oprogramowania Egzaminator2012, zobowiązany jest do zapoznania się z "umową licencyjną na użytkowanie oprogramowania" jakie zostało dostarczone z tym oprogramowaniem - użytkownik oprogramowania oświadcza że zapoznał się z treścią niniejszej umowy, rozumie jej postanowienia oraz je w pełni akceptuje. Bez akceptacji umowy licencyjnej, oprogramowanie nie może zostać instalowane i użytkowane przez takiego klienta. Każdy kto udostępnia oprogramowanie Egzaminator2012 (niezależnie czy w postaci instalatora czy jako aplikacja "stand-alone") zobowiązany jest do załączenia do niego oryginalnej treści niniejszego regulaminu oraz umowy licencyjnej przeznaczonej dla użytkownika końcowego. Wszelkie skutki prawne wynikające z niedopełnienia tego obowiązku ponosi odpowiedzialny za to dystrybutor. Pobieranie z programu Egzaminator2012 z internetu (z oficjalnej strony produktu) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nie ma możliwości instalacji i uruchomienia programu Egzaminator2012 bez wcześniejszego zaakceptowania treści umowy licencyjnej. W oryginalnej, oficjalnej dystrybucji programu Egzaminator2012 - nie ma możliwości uruchomienia aplikacji z pominięciem etapu zapoznania się z treścią umowy licencyjnej użytkownika końcowego i jej akceptacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieoficjalne dystrybucje programu Egzaminator2012, zrzekamy się odpowiedzialności za wszystkie skutki cywilno-prawne wynikające z dystrybucji, pozyskania, instalacji, używania, posiadania nieoficjalnych wydań programu Egzaminator2012.

 

II. Warunki zakupu.

Przedmiotem zamówienia i sprzedaży jest licencja na użytkowanie oprogramowania Egzaminator2012. Zamówienia przyjmowane są przez specjalnie opracowane w tym celu oprogramowanie (sklep internetowy), dostępne pod adresem www.Egzaminator-Testy.pl. Wszystkie dane wpisywane do formularza zamówienia są niezbędne w procesie rejestracji i realizacji zamówień. Klient/użytkownik podaje wszystkie dane dobrowolnie, z należytą starannością i dbałością o zgodność ze stanem faktycznym. Wszelkie roszczenia do właściciela serwisu www.Egzaminator-Testy.pl wynikające z podania nieprawdziwych, niezgodnych lub fałszywych danych w formularzu zamówienia - będą przez nas odrzucane. Każdej licencji przypisana jest usługa subskrypcji - tzn. bezpłatnego dostępu do najnowszych aktualizacji. Rola subskrypcji i wszelkie szczegóły z nią związane, opisane zostały w umowie licencyjnej. Po dokonaniu zakupu oraz uregulowaniu należności z tytułu zamówienia - użytkownik/klient otrzymuje licencję na użytkowanie oprogramowania w postaci potwierdzenia udzielenia licencji, klucza aktywacyjnego oraz pozostałych danych aktywacyjnych.

Zamówienie zostaje uznane za przyjęte w momencie gdy użytkownik poda wszystkie wymagane przez nas informacje i otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Ceną ostateczną jaką należy uiścić tytułem zamawianej licencji jest cena przesłana do klienta w ostatnim potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Może zajść sytuacja że klient otrzyma dwa (lub więcej) potwierdzenia przyjęcia zamówienia, np. w wyniku naliczenia rabatu. W takiej sytuacji, ceną ostateczną jest ta która widnieje w potwierdzeniu nadanym jako ostatnie. Domyślnie, ceną ostateczną jest cena obowiązująca w chwili składania zamówienia.

Czas realizacji zamówienia uwarunkowany jest szybkością dokonania płatności tytułem złożonego zamówienia. Im szybciej zostanie zaksięgowana płatność, tym szybciej takie zamówienia zostanie zrealizowane.

Po złożeniu zamówienia (licząc od dnia zarejestrowania go w naszym systemie informatycznym) oczekujemy na wpłatę zobowiązania z niego wynikającego. Jeśli w terminie 15 dni od daty złożenia zamówienia wpłata nie zostanie dokonana, zastrzegamy sobie prawo do wysłania przypomnienia o terminie płatności (wysyłka pocztą klasyczną lub email) lub wezwania do zapłaty (wysyłka pocztą klasyczną lub email). Jeśli płatność tytułem przyjętego zamówienia przekracza 30 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takiego zamówienia z systemu - w takim przypadku nie musimy informować o tym zamawiającego którego zamówienie dotyczy.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia na dowolnym jego etapie (jeśli zamówienie zostało już opłacone to wpłata zostaje zwrócona) bez podawania przyczyn. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania udzielonej już licencji bez podawania przyczyn - ze zwrotem poniesionych przez licencjobiorcę kosztów związanych z zakupem tej licencji.

 

III. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówień określony jest w formularzu zamówienia lub przesyłany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Jeśli termin ten nie został podany w określonych wyżej miejscach - należy przyjąć terminy domyślne. Deklarujemy następujące terminy domyślne:

Termin realizacji zamówień na licencję (klucz wysyłany wiadomością email): do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.

Termin realizacji wysyłki dla materiałów pomocniczych (data nadania, poczta polska): do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.

Dla wszystkich nietypowych zamówień, termin realizacji jest negocjowany indywidualnie!

 

IV. Zwroty i reklamacje.

Przedmiotem sprzedaży jest licencja na użytkowanie oprogramowania. W związku z powyższym nie akceptujemy zwrotów udzielonych przez nas licencji. Licencja udzielana jest na mocy przepisów dotyczących praw autorskich. Licencja na używanie pełnej wersji oprogramowania Egzaminator2012 nie może zostać użyta i następnie zwrócona w nienaruszonym stanie (bez straty) dla licencjodawcy. W wyjątkowych okolicznościach (opisanych w umowie licencyjnej) istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży i anulowania udzielonej licencji. Wszelkie zagadnienia dotyczące reklamacji określa treść umowy licencyjnej na używanie oprogramowania.

 

V. Ochrona danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe podawane podczas składania zamówienia, zamawiający podaje dobrowolnie. Zamawiający zgadza się na gromadzenie, przekazywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez ich administratora celem realizacji procesu zamówienia, wysyłki, marketingu i w celach informacyjnych (biuletyn). Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu internetowego www.Egzaminator-Testy.pl. Każdy użytkownik który podał swoje dane osobowe ma prawo do ich zmiany, wglądu do nich lub aktualizacji.

 

VI. Postanowienia umowy licencyjnej.

Przed instalacją i uruchomieniem oprogramowania Egzaminator2012, każdy użytkownik/klient musi zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią tej umowy, nie później niż w trakcie instalacji oprogramowania.

 

VII. Pomoc techniczna

Do pełnej i bezpłatnej pomocy technicznej uprawnione są osoby posiadające ważną licencję na używanie oprogramowania Egzaminator2012 w pełnej wersji. Użytkownicy wersji DEMO uprawnieni są do korzystania z ograniczonej nieodpłatnej pomocy technicznej (poprzez kontakt email z adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub pełnej pomocy technicznej odpłatnej (kontakt poprzez email lub telefoniczny). O odpłatności za usługę pomocy technicznej użytkownik zostanie poinformowany przed wykonaniem usługi. Dokładny zakres pomocy technicznej określa umowa licencyjna.

© 2oo9-2o12. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prezentowane oprogramowanie chronione jest prawe autorskim oraz innymi postanowieniami prawnymi.
www.Egzaminator-Testy.pl