Pojawia się błąd przy próbie aktualizacji bazy pytań. Co teraz?

Pytanie:

Podczas próby zaktualizowania bazy pytań pojawia się błąd oraz komunikat "Sprawdź czy masz odpowiednie uprawnienia w systemie oraz czy katalog zawierający program umożliwia zapis danych". W jaki sposób mam przeprowadzić aktualizację?

Odpowiedź:

Tego typu problem występuje przy aktualizacji programu zainstalowanego w systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7 oraz Windows 8. Aby przeprowadzić poprawną aktualizację bazy danych programu:
 -  proszę  uruchomić  program Egzaminator2012 -  poprzez  kliknięcie  skrótu  do  programu prawym przyciskiem myszy,  a następnie z menu kontekstowego proszę wybrać opcję "Uruchom jako  administrator".  Jeśli  pojawią  się monity zabezpieczeń proszę zezwolić na wykonanie programu wybierając opcję "Tak".
 - w głównym oknie programu proszę wybrać ikonę "Glob" - aktualizacja. Uruchomiony  zostanie  automatyczny  tryb  aktualizacji. Niezbędne do tego  jest  aktywne  połączenie z internetem. Jesli pojawi się błąd z aktualizacją  -  proszę  się  zastosować  do  wskazówek  zawartych  w otrzymanym komunikacie.
 -  Po  pomyślnym  zaktualizowaniu programu, proszę ponownie uruchomić program Egzaminator2012.ak. W aktualnej wersji programu Egzaminator2012 przewidzieliśmy możliwość wykorzystania przez użytkownika własnej bazy pytań. Aby to jednak było możliwe należy spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim, taka możliwość stoi przed użytkownikami licencjonowanymi czyli posiadającymi pełną wersję programu.

Jeśli mimo zastosowania się do powyższych wskazówek problem z aktualizacją nadal występuje - proszę sprawdzić swoje połączenie z internetem, spróbować czasowo wyłączyć oprogramowanie zabezpieczające/antywirusowe (zapora internetowa/firewall itd.) - jeśli problem nie ustąpi, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Komentarze i opinie:

© 2oo9-2o12. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prezentowane oprogramowanie chronione jest prawe autorskim oraz innymi postanowieniami prawnymi.
www.Egzaminator-Testy.pl