Harmonogram egzaminów weryfikacyjnych 2014

Znany jest już tegoroczny harmonogram Państwowych egzaminów weryfikacyjnych dla Egzaminatorów oraz kandydatów na egzaminatorów Prawa Jazdy. Zapraszamy do lektury... i nauki ;)

 

Szanowni Państwo.

W roku 2014 egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym będą prowadzone według następującego harmonogramu:

1) 01-02.03.2014 r.- WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny;

(termin przyjmowania wniosków i opłat do 3.02.2014 r.)

2) 15-16.03.2014 r. – WORD Częstochowa, ul. Hallera 1 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny;

(termin przyjmowania wniosków i opłat do 17.02.2014 r.)

3) 29-30.03.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny

(termin przyjmowania wniosków i opłat do 3.03.2014 r.)

4) 12-13.04.2014 r. - WORD Częstochowa, ul. Hallera 1 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 17.03.2014 r.)

5) 26-27.04.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 31.03.2014 r.)

6) 24-25.05.2014 r. - WORD Częstochowa, ul. Hallera 1 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 28.04.2014 r.)

7) 14-15.06.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 19.05.2014 r.)

8) 30-31.08.2014 r. - WORD Częstochowa, ul. Hallera 1 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 4.08.2014 r.)

9) 13-14.09.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 18.08.2014 r.)

10) 27-28.09.2014 r. - WORD Częstochowa, ul. Hallera 1 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 1.09.2014 r.)

11) 18-19.10.2014 r. - WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8 – egzamin weryfikacyjny teoretyczny i praktyczny; (termin przyjmowania wniosków i opłat do 22.09.2014 r.)

 

UWAGA!

Plan umożliwia przystąpienie do ww. egzaminów niezależnie od miejsca zamieszkania osoby przystępującej do egzaminu.

W każdym terminie planuje się 1-3 sesji egzaminacyjnych w zależności od ilości zgłoszeń.

Opłaty egzaminacyjne:

Kategoria "A"

Egzamin teoretyczny - 100 zł  Egzamin praktyczny - 200 zł

Kategoria "B"

Egzamin teoretyczny - 100 zł  Egzamin praktyczny - 250 zł

Kategoria "C"

Egzamin teoretyczny - 100 zł  Egzamin praktyczny - 300 zł

Kategoria "D"

Egzamin teoretyczny - 100 zł  Egzamin praktyczny - 300 zł

 

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin na konto:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.

W przypadku:

- dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,

- dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,

- dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

UWAGA!

1. Informuję, iż podstawą zakwalifikowania na egzamin weryfikacyjny jest prawidłowo wypełniony wniosek (w załączeniu). Z uwagi na nowy wzór, wnioski składane w latach ubiegłych nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie kategorii C i D prawa jazdy wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

Komentarze i opinie:

© 2oo9-2o12. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prezentowane oprogramowanie chronione jest prawe autorskim oraz innymi postanowieniami prawnymi.
www.Egzaminator-Testy.pl