Harmonogram egzaminów weryfikacyjnych dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów w 2012 roku

Opublikowany został (w końcu) Harmonogram egzaminów weryfikacyjnych dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów w 2012 roku.

Zgodnie z planem zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza – w roku 2012 egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym będą prowadzone według następującego harmonogramu:

1) 28-29.04.2012 r. – WORD Piotrków Trybunalski ul. Gliniana 17
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. łódzkie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. świętokrzyskie w zakresie kategorii ABCD;

2) 12-13.05.2012 r. – WORD Poznań ul. Wilczak 53
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. wielkopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubuskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. zachodniopomorskie w zakresie kategorii ABCD

3) 19-20.05.2012 r. – PORD Gdańsk ul. Równa 19/21
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. pomorskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. warmińsko - mazurskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. kujawsko-pomorskie w zakresie kategorii ABCD;

4) 26-27.05.2012r. – WORD Warszawa ul. Odlewnicza 8
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. mazowieckie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podlaskie w zakresie kategorii ABCD;

5) 02-03.06.2012r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. śląskie w zakresie kategorii ABCD;

6) 23-24.06.2012 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. lubelskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podkarpackie w zakresie kategorii ABCD;

7) 30.06-01.07.2012 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dolnośląskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. opolskie w zakresie kategorii ABCD;

8) 07-08.07. 2012 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. małopolskie w zakresie kategorii ABCD;

9) 08-09.09.2012 r. – WORD Piotrków Trybunalski ul. Gliniana 17
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. łódzkie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. świętokrzyskie w zakresie kategorii ABCD;

10) 15-16.09.2012 r. – WORD Poznań ul. Wilczak 53
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. wielkopolskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. lubuskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. zachodniopomorskie w zakresie kategorii ABCD

11) 22-23.09.2012 r. – PORD Gdańsk ul. Równa 19/21
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. pomorskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. warmińsko - mazurskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. kujawsko-pomorskie w zakresie kategorii ABCD;

12) 29-30.09.2012r. – WORD Warszawa ul. Odlewnicza 8
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. mazowieckie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podlaskie w zakresie kategorii ABCD;

13) 06-07.10.2012r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. śląskie w zakresie kategorii ABCD;

14) 13-14.10.2012 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. lubelskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. podkarpackie w zakresie kategorii ABCD;

15) 20-21.10.2012 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. dolnośląskie w zakresie kategorii ABCD,
- woj. opolskie w zakresie kategorii ABCD;

16) 27-28.10. 2012 r. – WORD Częstochowa ul. Hallera 1
egzamin weryfikacyjny teoretyczno-praktyczny
- woj. małopolskie w zakresie kategorii ABCD;


Uwaga:
- w każdym terminie planuje się 2 – 6 sesji egzaminacyjnych w zależności od ilości zgłoszeń,
- w poszczególnych terminach na egzamin, w uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości mogą być przyjęci kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy z innych województw niż wskazane w planie.


Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz.2162, z późn. zm.) na konto:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Biuro Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egza-minatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.


W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

- dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
- dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
- załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
- dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
- dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

Komentarze i opinie:

© 2oo9-2o12. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prezentowane oprogramowanie chronione jest prawe autorskim oraz innymi postanowieniami prawnymi.
www.Egzaminator-Testy.pl